Hvorfor vælge os?

– Fordi TT’s Hjemmepleje ved at det betyder meget for den enkelte borger at have en fast hjælper i daglig dagen. Både for trygheden, tilliden og af praktiske årsager. Med en fast hjælper bliver tiden ikke brugt på at forklare, men tiden bruges på Dem.

– Fordi vi plejer mennesket bag sygdommen. For os betyder det at vi ser personen bag sygdommen og plejer efter den enkeltes behov og ønsker, ikke kun på baggrund af sygdommen.

– Fordi vi arbejder med både hjerne og hjerte. Dvs. at vi altid udvikler os vidensmæssigt samt tænker os om når vi yder omsorg. Samtidigt har vi hjertet det rette sted når vi yder omsorg for at skabe tryghed og tillid ved at være nærværende og loyal.

– Fordi det er gratis og enkelt at skifte til TT’s Hjemmepleje, hvor De beholder alle Deres nuværende ydelser.