Kære borgere i Holbæk Kommune

TT’s Hjemmepleje arbejder under fritvalgsordningen, og er godkendt af Holbæk kommune til at levere
hjemmehjælp til kommunens borgere. Vi tilbyder personlig pleje, praktisk hjælp samt tilkøbsydelser.
Vi har samarbejdet med Holbæk Kommune siden starten af 2014.
Vi har indtil den 1. maj 2017 heddet TT Hjemmeservice, men har ændret vores navn til TT’s Hjemmepleje,
da vi indimellem har oplevet at vores tidligere navn har givet anledning til at vores kerneområde er forvekslet med rengøring.
Vores kerneopgaver er og forbliver at levere en tryg, tillidsfuld og respektfuld hjemmepleje til kommunens borgere.

TT’s Hjemmepleje er et privat alternativ i forhold til den kommunale hjemmehjælp. Når De er blevet visiteret hjælp fra kommunens visitation, kan De selv bestemme, om det er den kommunale hjemmepleje eller TT’s Hjemmepleje der skal hjælpe Dem.
Hjælpen kan være længerevarende eller midlertidig i forbindelse med genoptræning eller operation, blodprop m.m.
Al visiteret hjælp fra kommunen er gratis, selvom det er TT’s Hjemmepleje der hjælper Dem i hverdagen.
Derudover har De mulighed for at købe tilkøbsydelser for at forkælde Dem selv.

 


Vores services

Vores egne frisører

TT Hjemmeservice præsenterer vores kørende frisør, som kommer hjem til Dem og ordner Deres hår. Tilbuddet gælder alle TT hjemmeservices borgere og deres pårørende.

Læs mere

Fritvalgsordningen

Alle hjemmehjælpsmodtagere har frit og gratis ret til at vælge mellem kommunes forskellige leverandør af hjemmehjælp.

Læs mere

Personlig pleje

TT Hjemmeservice tilbyder gratis hjemmehjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, 365 dage året rundt. Hjælpen foregår i tæt samarbejde med Dem. De får tildelt en fast hjælper til dagligdagen.

Læs mere